“Эрүүл оюунлаг монгол” зорилтот нэвтрүүлэг

Энэхүү зорилтот нэвтрүүлэг нь нийгэм дэхь тус сайхан сэтгэлийг нэгтгэн хэрэгтэй хүнд нь туслах замаар эрүүл оюунлаг монгол иргэдийг бий болгох зорилготойгоор Эрүүл мэндийн “LIKE” Телевизтэй хамтран 5 цуврал дугаар нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. Үүний үр дүнд 5 айл өрхийг ажилтай орлогтой , хүүхдүүдийг нь цэцэрлэг сургуульд оруулж өгсөн билээ.


2018-02-09 16:34:39