Нүхэн жорлонгийн тооллого эхэллээ

Энэ ажлын хүрээнд 2018 оны зургаадугаар сарын нэгний өдрөөс хойш нүхэн жорлонг ашиглахыг хориглож байгаа ажээ. 

Эх сурвалж: БОАЖЯ


2018-03-24 23:06:26