Сувилалд 5 хоног амраах агаарын чанарын бүсэд аль дүүргийн, ямар хороод багтдаг вэ

Засгийн газрын өчигдрийн ээлжит хуралдаанаар агаарын бохирдол ихтэй бүсэд амьдарч буй жирэмсэн болон 0-5 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг цэвэр агаарт амраах асуудлыг хэлэлцсэн. Энэ асуудлаар эцсийн шийдвэр маргаашийн хуралдаанаар гарах юм. 

Агаарын чанарыг сайжруулах 1-4-р бүсэд хэчнээн хүүхэд, ээж амьдарч, тав хоног цэвэр агаарт амрах талаар мэдээллийг хүргэж байна.

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1-4 дүгээр бүсийн жирэмсэн болон 0-5 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг амралт, сувиллын газарт амраахад шаардагдах зардал 
Д/д Тооцох үзүүлэлт 1-р бүс 2-р бүс 3-р бүс 4-р бүс Нийт эхийн тоо  Хоногийн тоо  Нэг өдрийн төлбөр  Нэг хүнд ногдох зардал  Нийт зарцуулах хөрөнгө /тэрбум/
1 1 хүүхэдтэй 18488 7004 1607 1667 28766 5 35000 175000 5034050000
2 2 хүүхэдтэй  6024 2453 541 663 9681 5 50000 250000 2420250000
3 3 хүүхэдтэй 450 202 42 68 762 5 65000 325000 247650000
4 4 хүүхэдтэй 19 7 3 2 31 5 80000 400000 12400000
5 5 хүүхэдтэй 2 0 0 0 2 5 95000 475000 950000
6 Жирэмсэн эх  4480 2253 410 3447 10590 5 20000 100000 1059000000
7 Нийт  29463 1919 2603 5847 49832       8774300000

Зураг дээр дарж томруулж үзнэ үү 

Дүүрэг 1-р бүс /хороод/ 2-р бүс /хороод/ 3-р бүс /хороод/ 4-р бүс /хороод/
СХД 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,19,23,24,25,26,27,28,30,31 хороод 1,20,22,32 ,

12, 13, 14, 15, 16,17,18,29

БЗД 2,4,5,9,17,19, 21,22,24,27 8,10,12,13,14,16, 23,28   1, 3 ,6,7, 15, 18, 25, 26
ЧД 7,8,9,10,11,12,13, 14, 15,16,17,18     1,2,3,4,5,6
СБД 9,10,11,12,13, 14,15,16, 17,18     1,2,3,4,5, 6,7,8
БГД     9,10,11,16,
20,21,22,23
1,2,3,4,5,6,7, 8, 12,13,14,15,17,18,19
ХУД   4,5,6,7,8,9,10,11,16   1,2,3,15

сэтгэгдэл үлдээх