Дөрвөн хэсгийн хорооны саналын дүн хүлээгдэж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт дууссан хэдий ч Сонгуулийн Ерөнхий хорооноос эцсийн байдлаар дүн мэдээллийг хүргээгүй байна.

Сонгуулийн Ерөнхий хороо 1984 хэсгийн хорооны мэдээллийг нэгтгэсээр байгаа бөгөөд одоогоор Баян-Өлгий аймгийн хоёр, Завхан аймгийн нэг, Говь-Алтай аймгийн нэг гэсэн нийт дөрвөн хэсгийн хорооны сонгогчдын саналын дүн хүлээгдэж байгаа юм.

сэтгэгдэл үлдээх