Сурагчийн ширээ, сандлын стандарт

ЕБС-ын сургалтанд хэрэглэгдэх ширээ, сандлын хэмжээ MNS 6582: 2016 стандартаар тогтоож өгсөн. Ширээ сандлын хувьд стандартыг тогтоохдоо биеийн өндрөөр нь сандал ширээний стандартыг тогтоодог юм.

Сурагчдын ширээ ба сандлыг нэг болон хоёр суудалтай байхаар тооцно.

I-Тогтмол хэмжээтэй ширээ сандал (ЕБС-ын 1-3 анги)

II-Тохируулгатай хэмжээтэй ширээ, сандал (ЕБС-ын 4-12 анги)

Стандартад нэг метрөндөртэй хүүхэд хэдэн см-ын өндөртэй сандал, ширээн дээр суух вэ гэдгийг тодорхой тусгасан байдаг. Стандартад сурагчдын ширээ, сандлыг зургаан ангил­лаар үйлдвэрлэж, сургуулиуд сурагч­дын өндрийг харгалзан улбар шар, хөх ялгаан, шар, улаан, ногоон, цэнхэр гэсэн зургаан өнгийн таних тэмдгийг хэрэглэнэ гэж заасан. Жишээ нь, 115-130 см өндөртэй хүүхэд хөх ягаан өнгийн тэмдэглэгээ бүхий 50 см өндөр ширээ, 30 см өндөр сандал дээр суух ёстой. Харин 160-175 см өндөртэй ахлах ангийн сурагчид ногоон өнгийн тэмдэглэгээ бүхий 70 см өндөр ширээ, 42 см өндөр сандал дээр суух юм.

Сурагчийн ширээ, сандлын ангилал, өнгийн тэмдэглэгээ

Ширээний ангилал

Сурагчийн биеийн дундаж өндөр (мм)

Өндрийн бүлэг

 

Ширээ, сандлын өндрийн харьцаа

Өнгийн тэмдэглэгээ

код

1

I

1050

1050-1150

Ширээний өндөр -53

Сандлын өндөр  -31

Улбар шар

2

II

1200

1150-1300

Ширээний өндөр -59

Сандлын өндөр -35

Хөх ягаан

3

III

1350

1301-1450

Ширээний өндөр -64

Сандлын өндөр  -38

Шар

4

IV

1500

1450-1600

Ширээний өндөр -71

Сандлын өндөр- 43

Улаан

5

V

1650

1601-1750

Ширээний өндөр -76

Сандлын өндөр  -46

Ногоон

6

VI

1800

1751<

Ширээний өндөр -82

Сандлын өндөр  -51

Цэнхэр

сэтгэгдэл үлдээх