ОУВС-гаас Монголын асуудлыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулжээ

ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т  Монгол Улс хамрагдсан. Гэвч энэ сарын 7-ны өдөр Засгийн газрыг огцруулсантай холбогдуулан ОУВС-гаас дараачийн шатны санхүүжилт олгох хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх асуудлыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулжээ. ОУВС-гийн зүгээс хэлэлцээр явуулсан Засгийн газар нь огцорсон тул хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд шинэ танхим ямар байр сууринаас хандах нь тодорхойгүй нөхцөлд санхүүжилтийг шууд хийхээс болгоомжилсон бололтой. 

сэтгэгдэл үлдээх