Пүрэв, 6 сар 24, 2021

admin

Advertisment

ХХЗХ 2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн имэйлээр бүгд Санал 0 Гомдол 12 17 1 1 1 32 Мэдээлэл 0 Хүсэлт 11 2 3 16 Өргөдөл 0 нийт 48   Салбараар хүсэлт гомдол санал мэдээлэл өргөдөл Үүрэн холбоо 1 10 АйПи ТВ 9 ОСДҮЭ 1 1 Интернэтийн үйлчилгээ Өргөн нэвтрүүлэг Шуудан 1 Вэбсайт Фэйсбүүк 10 Радио давтамжийн нөлөөлөл 9 Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2 Бусад 4   Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл Үйлчилгээний чанар 13 Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 9 Харилцан холболт 0 Тз-ийн зөрчил 1 Нэр төрд...

ХХЗХ МЭДЭГДЭЛ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль Монгол Улсын Их Хурлын  2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар  батлагдаж, 2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс  эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаатай холбогдуулан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний*...

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны гадаад нэг цонх нь 2020.06.02-30-ны хооронд албан бичиг болон гэрээ 438, тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ шинээр авах 44, сунгалт хийх 33, өөрчлөлт хийх 7,  нийт 522...

Харилцаа Хорооны Зохицуулах Хороо Мэдэгдэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам” /ХХСҮАЭЗЖ/-ын 8.1-д “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг...

ХХЗХ Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2020 05-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:23:36 Зөрчилтэй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:21:42 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 75.41% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 7.52% Шаардлага хангаагүй A4 06-22...

ВЕБ САЙТ БОЛОН ЦАХИМ ОРЧНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД МЭДЭГДЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуульд оролцогч нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдийн сурталчилгааг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 39.1-д зааснаар санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах...

admin

Advertisment